Bliv medlem af Skærum Mølles støttekreds

Støtteforeningen for Folkeuniversitetscenteret Skærum Mølle tæller omkring 1.000 medlemmer på landsplan.

Støtteforeningen har egne vedtægter [findes her]og egen bestyrelse, der vælges på den årlige generalforsamling [læs referater hér]Skærum Mølle. Formålet med

Støtteforeningen er at yde støtte til centerets arbejde.

 
Der udpeges et medlem af Støtteforeningens bestyrelse til Folkeuniversitetscenterets bestyrelse.

Støttemedlemmerne modtager løbende nyhedsbrevet "Skærum-nyt" med information om, hvad der sker på Folkeuniversitetscenteret.

Det koster kr. 100 pr. år at være medlem af Støtteforeningen.

Interesserede kan henvende sig til formanden

Lektor Jan Zimmermann

Søndre Landevej 18

6400 Sønderborg

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Giv et gavebevis og støt vores arbejde

Gavebeviset gælder 1 års kontingent til Folkeuniversitetscenter Skærum Mølles Støttekreds

Som medlem modtager man Skærum Nyt, som udsendes ca. 4 gange om året.

Gavebeviset kan desuden benyttes til et ophold på Skærum Mølle efter eget ønske.

Bestil et gavebevis på mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Persondataforordningen

Bestyrelsen arbejder i øjeblikket med denne forordning og følger råd og vejledning fra Holstebro Kommune.

Vi opbevarer dine data ( navn, adresse og eventuel mailadresse) både på Skærum Mølle og hos kassereren Lizzie Sørensen.

På Skærum Mølle opbevares dine data ifølge retningslinje på stedet.

Hos kassereren opbevares dine data på en computer, der har tilknyttet antivirusprogram og som er udstyret med personlig adgangskode.

Hvis du modtager SkærumNyt med postvæsnet, sendes dit navn og din adresse til Johansen Grafisk i Holstebro. Her henviser vi til firmaets persondatapolitik.

Det er en selvfølge, at hvis du ønsker at blive slettet som medlem og dermed som modtager af SkærumNyt, kræver det alene en henvendelse til enten

Folkeuniversitetscenteret eller til kassereren. Du vil så blive slettet med det samme.