Program for 2019

 

Her og i Skærum-nyt [findes i menuen i venstre side] vil detaljerne om vore arrangementer løbende blive holdt ajour. De nærmere detaljer vil følge successivt. Enhver er velkommen til vore arrangementer.

Ændringer kan forekomme. Det er derfor en rigtig god ide på forhånd at ringe eller skrive til os, så man ikke går forgæves.

 

Betaling kan indbetales på reg. 8117 konto 0002860907. Angiv venligst titlen på foredraget.

 

14.03.19

21.03.19

28.03.19

kl.10-12

Islandsk litteratur, sammenhæng og forskelle

v/ Litteraturhistoriker K. Torben Rasmussen

Tre foredrag om islandsk litteratur. Det er en almindelig antagelse, at de islandske sagaer spiller en rolle for den meget aktive moderne litteraturproduktion i Island. Er det sandt eller blot en myte, der søger at fastholde en nærmest mytologisk forbindelse over århundreder?

Det er ét af de spørgsmål, de tre foredrag vil kredse lidt om. Men først og fremmest handler foredragene om gode fortællinger.

Torsdag den 14.3.2019, kl. 10 – 12

Efter en introduktion til genren ”islandske sagaer” præsenteres to karakteristiske sagaer, hhv. Egil Skallagrímssons Saga og Ravnkel Frøjsgode Saga. Den sidste har en helt særlig forbindelse til foredragsholderens første arbejdsophold i Island i 1970’erne.

Torsdag den 21.3.2019, kl. 10 – 12

Med vægt på Islands indtil videre eneste Nobelpristager, forfatteren Halldór Laxnes’ store værk og bemærkelsesværdige liv præsenteres vigtige moderne forfattere, født før 2. verdenskrig. Således bl.a. Gunnar Gunnarsson, Thor Vilhjálmsson, Frida A. Sigurðardóttir og Guðbergur Bergsson

Torsdag den 28.3.2019, kl. 10 – 12

Dette foredrag handler om de vigtigste forfattere, født fra midten af 1950’erne og frem efter. Derfor en perlerække af dygtige forfattere som bl.a. Einar Már Guðmundsson, Hallgrímur Helgason, Kristín Marja Baldursdóttir, Sjón, Jon Kalman Stefánsson og Auður Ava Ólafsdóttir (der modtog Nordisk Råds Litteraturpris, november 2018).

Foredragene holdes af K. Torben Rasmussen (født 1955), litteraturhistoriker fra Aarhus Universitet, tidligere direktør for Nordens hus i Reykjavik. Ejer og driver rejsebureauet Team Island (del af KulturRetur A/S) og besøger Island 3-5 gange hvert år. Forfatter af Turen går til Island og sammen med botaniker Jon Feilberg forfatter til Naturguide Island, der udkommer hos Gyldendal ult. maj 2019.

Sted: Folkeuniversitetscenteret Skærum Mølle, Skærum Møllevej 4, 7570 Vemb

Pris: 200kr

Senest tilmelding: d.10.03.19: Tlf.: +45 97 48 13 22 eller mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Yderligere information: www.skaerum.dk

25-03-19 kl.19.00

Foredrag om H.C. Andersen og hans papirklip

v/ Lise Seidelin Nedergaard

Kulturhusets Venner inviterer til en Eventyrlig Aften i Vemb Forsamlingshus

Foredrag i samarbejde med Folkeuniversitetscenteret Skærum Mølle

 

Lise Marie Seidelin vil fortælle og vise hvordan hun arbejder med børn og voksne indenfor i H.C. Andersens eventyrverden gennem historiefortælling, teaterimprovisation, scenografiske installationer, leg og billedkunst.

Lise Marie Seidelin Nedergaard er Fortæller, sangskriver og papirkunster. Hun er uddannet inden for litteraturvidenskab (russisk og oldnordisk) og arbejder professionelt med eventyr og fortællekunst. Hun er formidler og scenografisk medarbejder i Børnekulturhuset Fyrtøjet. som er en del af Odense Bys Museer.

 

Dato og tid: d.25-03-19, kl.19.00-21.30

Sted: Vemb Forsamlingshus, 7570 Vemb

Tilmelding: Kulturhusets venner - Kristine Kristensen: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

27-03-19

kl.19.30

En aften om Jón Kalman Stefánsson

v/ cand.theol. Anette Jensen

Foredrag S. v/ cand.theol. Anette Jensen, Løgum kloster med fokus på hans to seneste romaner: ”Nogenlunde på størrelse med universet”, 2017 og ”Historien om Asta”, 2018.

 

Dato og tid: 27.03.19, kl.19.30

Sted: Folkeuniversitetscenteret Skærum Mølle, Skærum Møllevej 4, 7570 Vemb

Pris: 50kr

Tilmelding: Tlf.: +45 97 48 13 22 eller mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Yderligere information: www.skaerum.dk

02.04.19. Kl. 15.00

Vi fejrer H.C. Andersens fødselsdag d.2 april!

v/ teolog og litterat Doris Ottesen

Om H.C. Andersen som fortæller for både børn og voksne v/ teolog og litterat Doris Ottesen.

H.C. Andersens eget liv var et eventyr, og i fortællingen om hans egen barndom findes de bedste forudsætninger for forståelsen af hans egne eventyr. Her bliver det tydeligt, hvorfor han stadigvæk er i stand til at fængsle både børn og voksne med sine fortællinger.

Da H.C. Andersen i 1835 udgav sine første eventyr, kaldte han dem ”Eventyr for Børn”. Senere sløjfede han ”for Børn”, fordi han, som han forklarede i et brev fra 1843 til sin ven B. S. Ingemann: ”Nu fortæller jeg af mit eget Bryst, griber en Idee for de Ældre – og fortæller saa for de Smaa, medens jeg husker paa, at Fader og Moder tidt lytte til, og dem maa man give lidt for Tanken!”

Sent i sit liv fulgte H.C. Andersen op på denne udtalelse i sine dagbogsnotater, hvor han bl.a. skrev: ”Mine Eventyr var lige saa meget for de Ældre som for Børnene; disse forstod kun Staffagen, og som modne Folk saa og fornam de først det hele”.

Netop fordi H.C. Andersen var sig denne dobbelthed bevidst, og derfor var i stand til at tale også til barnet i den voksne, har vi i hans eventyr en national skat uden sidestykke, når det gælder netop muligheden for gennem læsningen at give både børn og voksne en fælles oplevelse. H.C. Andersen er både enfoldig og dybsindig. Han er folkelig som i ”Kejserens nye klæder” og filosofisk som i ”Dyndkongens Datter” og han er dybt inde i troens verden som i ”Historien om en Moder” og ”Snedronningen”. Men han er i det alt sammen altid både for børn og voksne. Det er utroligt, men det er ganske vist!

Doris Ottesen har genfortalt de store nordiske romanværker af bl.a. Sigrid Undset, Kerstin Ekman, Göran Túnström, Herbjørn Vassmo og Tage Skou-Hansen og har udgivet bøger om flere af disse. Udgav i 2004 bog om H.C. Andersen.

 

Dato og tid: 02.04.19, kl.15.00

Sted: Folkeuniversitetscenteret Skærum Mølle, Skærum Møllevej 4, 7570 Vemb

Pris: 50kr

Tilmelding: Tlf.: +45 97 48 13 22 eller mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Yderligere information: www.skaerum.dk

15.04.19. Kl. 15.00

Foreningen NORDEN fylder 100 år

Vi planter de 5 nordiske træer på Skærum Mølle for at fejre de 100 år


Bøg for Danmark,

Birk for Sverige,

Gran for Norge,

Ene for Finland og

Røn for Island


Kom og vær med og syng med på en nordisk sang.

Dato og tid: 15.04.19, kl.15.00

Sted: Folkeuniversitetscenteret Skærum Mølle, Skærum Møllevej 4, 7570 Vemb

Pris: Gratis

Tilmelding: Tlf.: +45 97 48 13 22 eller mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Yderligere information: www.skaerum.dk

26.04.19. Kl. 19.30

Recitation ”Mine damer og herrer”

v/ forfatter Jens Kristian Lings

V/ forfatter Jens Kristian Lings. ”Mine damer og herrer” er et særdeles underholdende litterært potpourri af morsomme og tragiske, nyere og ældre tekster fra den klassiske danske litteratur. Teksterne er skrevet af herrer og omhandler damer. Formen er recitation, og teksterne knyttes sammen af især Storm P-bemærkninger.

 Dato og tid: 26.04.19, kl.19.30

Sted: Folkeuniversitetscenteret Skærum Mølle, Skærum Møllevej 4, 7570 Vemb

Pris: 50kr

Tilmelding: Tlf.: +45 97 48 13 22 eller mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Yderligere information: www.skaerum.dk

27-04-19

kl.09.30

 

"Dannelse og folkeoplysning for en ny tid"

Arrangør: Grundtvigsk Forum

Lørdag den 27. april 2019 kl. 9.30 – 16.00

Kl. 10.00 Kor- og skoleleder Mads Bille, Herning Kirkes Drengekor og Den Jyske Sangskole: ”Fællessang, fællesskab og dannelse”. Foredrag og fællessang

Kl. 12.45 Docent Stefan Ting Graf, UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole: ”Dannelsens plads i efterskolen: Resultater og erfaringer fra et forskningsprojekt”

Kl. 14.30 Museumsinspektør Jeanette Varberg, Nationalmuseet: ”Hvad hånden former er åndens spor”: Spor af ånd og religiøsitet i forhistoriske genstande”

Tilmelding senest den 23. april 2019 på tlf. 9748 1322 eller e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Information: Michael Böss tlf. 20934818, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Sted: Folkeuniversitetscenteret Skærum Mølle, Skærum Møllevej 4, 7570 Vemb.

 

30-04-19

kl.14.00

 

Virker Verdensmålene?

v/ Forsker Lars Engberg-Pedersen

I forbindelse med Forskningens Døgn

De 17 verdensmål blev vedtaget af alle landes ledere i FN i 2015 og skal indfries senest i 2030, men spiller sådanne uforpligtende erklæringer overhovedet nogen rolle? Og er de interessante for Danmark?

Vedtagelsen af de 17 verdensmål i FN er på mange måder en milepæl i internationalt samarbejde. Ikke alene blev de vedtaget med opbakning fra alle landes statsledere, de var også resultatet af diskussioner blandt mange andre end diplomater. Det lykkedes for første gang at få målene til at handle om social udvikling, klima og økonomi, og målene gælder alle verdens lande – ikke kun de fattige.

Foredraget handler om hvad verdensmålene er for noget, hvordan de blev til, om de kommer til at spille nogen vigtig rolle, og om de har betydning for Danmark.

I forskningen er der de, der mener at internationale vedtagelser før eller siden vil påvirke alle lande. Andre mener at landene er så forskellige, at de ikke påvirkes af uforpligtende internationale erklæringer. Hvad skal man tro? Hvad taler for det ene og hvad taler for det andet? Og tegner verdensmålene til at få betydning?

Dato og tid: 30.04.19, kl.14.00

Sted: Folkeuniversitetscenteret Skærum Mølle, Skærum Møllevej 4, 7570 Vemb

Pris: Gratis

Tilmelding: Tlf.: +45 97 48 13 22 eller mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Yderligere information: www.skaerum.dk

09.05.19. Kl. 20.00

Stjerneaften

v/ Kommunikationsmedarbejder ved Stellar Astrophysics Centre Sac Ole J. Knudsen

 

Dato og tid: 09.05.19, kl.20.00

Sted: Folkeuniversitetscenteret Skærum Mølle, Skærum Møllevej 4, 7570 Vemb

Pris: 50kr

Tilmelding: Tlf.: +45 97 48 13 22 eller mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Yderligere information: www.skaerum.dk

12-05-19

kl.15.00

 

Kriminalpsykologen i Virkelighedens Verden

v/ Cand. Psych. Charlotte Kappel

 

Kender du Katrine Wraa? Katrine Wraa er Øbro & Tornbjergs fiktive kriminalpsykolog, som er hovedpersonen i deres seks successromaner, hvoraf den sidste De Ustraffede har lagt højt på bestsellerlisterne i lang tid.

Katrine er med ude på gerningsstederne og er med på første række, når der opklares alt lige fra stalking til mord. Men hvordan arbejder virkelighedens kriminalpsykolog?

Foredraget handler om hvordan det at være konsulent på en række bøger om en fiktiv kriminalpsykolog har været givende på mange niveauer og om hvordan virkelighedens Katrine Wraa arbejder.

 

Dato og tid: 12.05.19, kl.15.00

Sted: Folkeuniversitetscenteret Skærum Mølle, Skærum Møllevej 4, 7570 Vemb

Pris: 50kr

Tilmelding: Tlf.: +45 97 48 13 22 eller mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Yderligere information: www.skaerum.dk

 Kommer

Hvad hjertet er fuldt af. Mission, postkolonialisme og kulturrelativisme

v/ Professor emeritus Viggo Mortensen

Foredrag v/ Professor emeritus Viggo Mortensen. Viggo Mortensen har et langt forskningsliv bag sig og besøger centeret med hvad han kalder: Hvad hjertet er fuldt af.

Dato og tid: Kommer

Sted: Folkeuniversitetscenteret Skærum Mølle, Skærum Møllevej 4, 7570 Vemb

Pris: 50kr

Tilmelding: Tlf.: +45 97 48 13 22 eller mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Yderligere information: www.skaerum.dk

Kommer

 

Det keltiske Bretagne - myternes land

v/ Cand.mag. og forfatter, Hans-Tyge Haarløv

Fra en halvø til en anden Det keltiske Bretagne er på mange måder et spejlbillede på det nordiske Danmark. Den franske provins er næsten ligeså stor som Danmark. Engang var det et selvstændigt rige med en rig historie og mange legender. Men under Den franske Revolution mistede landet sin selvstændighed og kæmper endnu for at bevare sin kulturelle arv og sit keltiske sprog. Det skønne Bretagne er et eksempel på, hvordan det kan gå et land og en befolkning, der fremmedgøres for sin egen historie og kultur.

 

Dato og tid: Kommer

Sted: Folkeuniversitetscenteret Skærum Mølle, Skærum Møllevej 4, 7570 Vemb

Pris: 50kr

Tilmelding: Tlf.: +45 97 48 13 22 eller mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Yderligere information: www.skaerum.dk

Kommer

udsat pga. sygdom

Den Kierkegaardske samtalesløjfe

v/ Cand.scient. Pia Orloff Houmark

Hvordan kan jeg bruge Søren Kierkegaards eksistenstænkning i coachingsamtaler såvel som i andre værdiorienterede samtaler?
En aften med foredrag og oplæg praksis-øvelser ved Pia Houmark, forfatter til bogen ”Den kierkegaardske samtalesløjfe. Kierkegaard, protreptik og tredje generations coaching”.
Arbejder du professionelt med coaching, har samtaler med medarbejdere som leder, eller er du blot optaget af at øge dine evner som dialogpartner? Pia Houmark vil præsentere os for et eksistensfænomenologisk og narrativt perspektiv på samtaler, som er forankret i de filosofiske og psykologiske indsigter, som Søren Kierkegaard bidrager med i sine beskrivelser af menneskets eksistens, og som kan udfoldes inden for rammerne af protreptik og tredje generations coaching®.
Den kierkegaardske samtalesløjfe handler om eksistentielt bevægende samtaler. Den tilbyder inspiration og kritisk refleksion til dig, der som professionel eller medmenneskelig samtalepartner vil hjælpe andre til at handle og vælge med dybere mening, passion og integritet.

 

Dato og tid: Kommer (udsat pga. sygdom)

Sted: Folkeuniversitetscenteret Skærum Mølle, Skærum Møllevej 4, 7570 Vemb

Pris: 50kr

Tilmelding: Tlf.: +45 97 48 13 22 eller mail:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Yderligere information: www.skaerum.dk

Kommer