Her og i Skærum-nyt [findes i menuen i venstre side] vil detaljerne om vore arrangementer løbende blive holdt ajour. De nærmere detaljer vil følge successivt. Enhver er velkommen til vore arrangementer.

Ændringer kan forekomme. Det er derfor en rigtig god ide på forhånd at ringe eller skrive til os, så man ikke går forgæves.

Skoleklasser og andre grupper med interesse for  stjernehimlen kan rette henvendelse til os
med henblik på at få et særligt planlagt arrangement.

Ved Støtteforeningens årsmøde lørdag den 9. maj præsenteredes bogen

”Skærum Mølle – en lærdoms lystgård”

Bogens anledning var Gudrun Aspels 80-års fødselsdag i 2014, og vi syntes, at Støtteforeningens 30-års dag måtte være det helt rigtige tidspunkt til præsentationen. Læs mere....

 

 

2017

Reformationsåret 2017

 

OBS! 

Arrangementerne er flyttet til november

Mere information følger...


Kl. 16.00 De sidste katolske bisper, ”Nederlagets mænd” v/Professor Anders Bøgh

I 1968 udgav P. G. Lindhardt en lille bog med titlen ”Nederlagets mænd” om kirkens placering i det senmiddelalderlige samfund og det katolske bispevældes sidste dage i Danmark. Med udgangspunkt i dette sættes fokus på hvorledes reformationstidens kampe så ud netop for dem, der ”led nederlag”. Forholdet belyses ud fra to lokale eksempler hhv. Munk’erne i Skærum og Gyldenstjerne på Nørre Vosborg og hvorledes disse bispers skæbne kan følges i områdets udvikling.

Ud over foredrag og besøg på relevante lokaliteter (og kirker) arrangeres deltagelse i kammermusikfestival på herregården Nørre Vosborg den 29/6.

 

Fredag

Kl. 15.00 Reformationen set fra et filosofisk synspunkt v/Docent Hans Fink

 

Onsdag

500 år med den Lutherske præstegård

-       præstegårdens kulturhistorie, myte og virkelighed

I anledning af reformationsfejringen 2017 er der på Deutsches Historisches Museum i Berlin skabt en kulturhistorisk udstilling om den lutherske præstegård. Udstillingen bringes i sommeren 2017 til Viborg og et besøg på udstillingen vil indgå i et kursus på Folkeuniversitetscenteret.

Kurset, der ledes af Eberhard Harbsmeier og Niels Thomsen vil indeholde en række foredrag f.eks. præstegårdens teologi/præstegårdsteologi, præsteskikkelser i litteraturen, præsteklæder, præstefamilie og præstejob, før og nu, præstegårdenes bygningsmasse som dansk kulturarv m.m.


8/9
kl. 17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grundtvigs fødelsesdag

Grundtvigs fødselsdag fejres med gudstjeneste i Råsted Kirke kl. 17.00 v/ Chr. Ulrich Terp
og Per Mikkelsen.

Fælles spisning på Skærum Mølle med fødselsdagstale v/ professor emeritus Erik A. Nielsen.

Folkeuniversitetscenteret Skærum Mølle · Skærum Møllevej 4 · DK-7570 Vemb · Tlf.: +45 97 48 13 22 · Mail: kontor@folkeuniversitetscenteret.dk...