Her og i Skærum-nyt [findes i menuen i venstre side] vil detaljerne om vore arrangementer løbende blive holdt ajour. De nærmere detaljer vil følge successivt. Enhver er velkommen til vore arrangementer.

Ændringer kan forekomme. Det er derfor en rigtig god ide på forhånd at ringe eller skrive til os, så man ikke går forgæves.

Skoleklasser og andre grupper med interesse for  stjernehimlen kan rette henvendelse til os
med henblik på at få et særligt planlagt arrangement.

Ved Støtteforeningens årsmøde lørdag den 9. maj præsenteredes bogen

”Skærum Mølle – en lærdoms lystgård”

Bogens anledning var Gudrun Aspels 80-års fødselsdag i 2014, og vi syntes, at Støtteforeningens 30-års dag måtte være det helt rigtige tidspunkt til præsentationen. Læs mere....

 

 

2017

7/9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Om danskerne og dansk kultur

 

En eksemplificering af Folkeuniversitetscenterets ønske om, at videnskabelige afhandlinger også skal til ”folkelig” bedømmelse

Program:
kl. 10.00 Ankomst og velkomstkaffe

kl. 11.00 Præsentation af ph.d. afhandling v/ Casper Andersen: ”Da danskerne blev danske”
(Vejleder dr.phil. Anders Bøgh)
Caspers afhandling gør dansk identitet 1000 år ældre. Hans hypotese er, at der opstod en kongemagt allerede i 4-500 tallet. I starten af 500 tallet opstår betegnelser, som senere blev til daner og senere igen til danskere. I 1800-tallet bestod den danske identitet af folkemøder og fædrelandssange. I dag er det sportsbegivenheder og bestemte former for mad, der er del af ”det danske”.

kl. 13.00 Frokost

kl. 14.00 Dansk kultur v/ Bertel Haarder

Kaffe og fællessang: jvf. Dansk Nationalfølelse genspejlet i fædrelandssange (Roar Skovmand 1941)

kl. 17.00 Verden i følge Gram v/ Steffen Gram

kl. 19.00 Fødselsdagsmiddag for Bertel Haarder for alle interesserede ved tilmelding og betaling: 150 kr

Pris pr. foredrag 50 kr.

Tilmelding på tlf. 97 48 13 22 eller på mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it


Foto: © NordForsk/Kim Wendt / www.flickr.com/photos/nordforsk/

8/9
kl. 17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grundtvigs fødselsdag

Grundtvigs fødselsdag fejres med gudstjeneste i Råsted Kirke kl. 17.00 v/ Chr. Ulrich Terp
og Per Mikkelsen.

Fælles spisning på Skærum Mølle med fødselsdagstale v/ professor emeritus Erik A. Nielsen.

15/9

kl. 15

 

 

 

 

 

 

 

 

Geologiens dag

Kig ind i Teglværksmuseet og se vores hvalknogle og hør om lergrav, hvalknogler og Gramhavet.

Vær opmærksom på rundvisninger i Gram lergrav.

Foto: Gram Lergrav. © Museum Sønderjylland

16/9

kl. 19

 

 

 

 

 

 

 

 

Stjernehimlen for fodgængere

v/ astronom Ole J. Knudsen

Gennemgang af stjernehimlen

20/9

kl.19.30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Om mad og sprog - fra offentlig mad til ernæring

Om mad og sprog – fra offentlig mad til ernæring
- et led i ”Hearts & Minds” - en vidensfestival om mad of det gode liv

Kl. 19.30 Hvad betyder ”offentlig mad” og ”ernæring”?
v/ Forskningschef Michael Ejstrup
- en blændende formidler med en fortid som diætist på offentlige sygehuse

Pris 50 kr.

Kl. 18-19 Det er muligt at tilmelde sig et forudgående Karen Marie Germann aftensmåltid med lokale råvarer til pris 150 kr.

24/9

kl. 16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Et erhvervseventyr med vestjyske værdier

kl. 16.00 Vestjyske værdier i et globalt virke
v/ direktør Kenneth Iversen, Unimerco

Mange kender sikkert navnet ”Unimerco” og sikkert også personen bag: Direktør Kenneth Iversen.

Kenneth Iversen vil søndag eftermiddag fortælle om sit ”erhvervseventyr” og om sit liv bygget på vestjyske værdier.

Der er kaffe på kanden til en god samtale.

Evt. børn (gratis) får under foredraget en rundvisning på Skærum Mølle, så en familietur er mulig.

50 kr. Tilmelding på tlf. 97 48 13 22 eller på mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

28/9

kl.19.30

 

 

 

 

 

 

 

 

Mit liv med CERN

v/ prof. emer. Holger Bech Nielsen

2/10

kl.19.30

 

 

 

 

 

 

 

 

Om reformationen i filosofisk perspektiv

v/ prof. emer. Hans Fink

5/10

 

 

 

 

 

 

Om de sidste katolske bisper og om Hans Tausen

v/ dr.phil. Anders Bøgh

I 1968 udgav P. G. Lindhardt en lille bog med titlen ”Nederlagets mænd” om kirkens placering i det senmiddelalderlige samfund og det katolske bispevældes sidste dage i Danmark. Med udgangspunkt i dette sættes fokus på hvorledes reformationstidens kampe så ud netop for dem, der ”led nederlag”. Forholdet belyses ud fra to lokale eksempler hhv. Munk’erne i Skærum og Gyldenstjerne på Nørre Vosborg og hvorledes disse bispers skæbne kan følges i områdets udvikling.

 

1/11

kl.19.30

 

 

 

 

 

Aksel Schiøtz - lyden af den danske sang

v/ Musikchef Henrik Engelbrecht

8/11

kl.19.30

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyt fra rumforskningen

v/ astrofysker Michael Linden-Vørnle

25/11

kl. 19

 

 

 

 

 

 

 

Kunstneren Bjørn Nørgaard

v/ Johan Bender