Her og i Skærum-nyt [findes i menuen i venstre side] vil detaljerne om vore arrangementer løbende blive holdt ajour. De nærmere detaljer vil følge successivt. Enhver er velkommen til vore arrangementer.

Ændringer kan forekomme. Det er derfor en rigtig god ide på forhånd at ringe eller skrive til os, så man ikke går forgæves.

Skoleklasser og andre grupper med interesse for  stjernehimlen kan rette henvendelse til os
med henblik på at få et særligt planlagt arrangement.

Ved Støtteforeningens årsmøde lørdag den 9. maj præsenteredes bogen

”Skærum Mølle – en lærdoms lystgård”

Bogens anledning var Gudrun Aspels 80-års fødselsdag i 2014, og vi syntes, at Støtteforeningens 30-års dag måtte være det helt rigtige tidspunkt til præsentationen. Læs mere....

 

 

2017

21/6 - 25/6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sommeruniversitet 2017


Slægter og Slotte

De danske slotte, herregårde og godser er indspundet i fortidens netværk af adelige slægter. Med udgangspunkt i Skærum-områdets Prins Buris (1133) ses på relationer mellem Skærum og Nørre Vosborg ved forskere fra Århus Universitet.

Udover Nørre Vosborg inddrages slottet på Rydhave (mellem Holstebro og Skive). Her er historiske overleveringer om slægterne Rosenkrantz og Sehested samt ”Den gode greve” (fra Ålholm slot) og dennes relation til den norske digter Andreas Munch afsluttende med fru Johanne Jacobsen (Ny Carlsberg), hvor Dorte Chakravarty fortæller om sin bogudgivelse Jo (2016).

Sankt Hans aften tilbringes på Nørre Vosborg. Der arrangeres ture ud i det vestjyske landskab, til Rydhaves omegn og digter-miljøet omkring Buchholtz’ hus i Struer, samt de mange særprægede kirker i Ejsing og Sahl – med det gyldne alter.

Læs programmet her

Reformationsåret 2017

 

Onsdag d. 28/6

Kl. 16.00 De sidste katolske bisper, ”Nederlagets mænd” v/Professor Anders Bøgh

I 1968 udgav P. G. Lindhardt en lille bog med titlen ”Nederlagets mænd” om kirkens placering i det senmiddelalderlige samfund og det katolske bispevældes sidste dage i Danmark. Med udgangspunkt i dette sættes fokus på hvorledes reformationstidens kampe så ud netop for dem, der ”led nederlag”. Forholdet belyses ud fra to lokale eksempler hhv. Munk’erne i Skærum og Gyldenstjerne på Nørre Vosborg og hvorledes disse bispers skæbne kan følges i områdets udvikling.

Ud over foredrag og besøg på relevante lokaliteter (og kirker) arrangeres deltagelse i kammermusikfestival på herregården Nørre Vosborg den 29/6.

 

Fredag d. 30/6

Kl. 15.00 Reformationen set fra et filosofisk synspunkt v/Docent Hans Fink

 

Onsdag d. 5/7 - lørdag d. 8/7

500 år med den Lutherske præstegård

-       præstegårdens kulturhistorie, myte og virkelighed

I anledning af reformationsfejringen 2017 er der på Deutsches Historisches Museum i Berlin skabt en kulturhistorisk udstilling om den lutherske præstegård. Udstillingen bringes i sommeren 2017 til Viborg og et besøg på udstillingen vil indgå i et kursus på Folkeuniversitetscenteret.

Kurset, der ledes af Eberhard Harbsmeier og Niels Thomsen vil indeholde en række foredrag f.eks. præstegårdens teologi/præstegårdsteologi, præsteskikkelser i litteraturen, præsteklæder, præstefamilie og præstejob, før og nu, præstegårdenes bygningsmasse som dansk kulturarv m.m.


Læs uddybende program her

8/9
kl. 17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grundtvigs fødelsesdag

Grundtvigs fødselsdag fejres med gudstjeneste i Råsted Kirke kl. 17.00 v/ Chr. Ulrich Terp
og Per Mikkelsen.

Fælles spisning på Skærum Mølle med fødselsdagstale v/ professor emeritus Erik A. Nielsen.

Folkeuniversitetscenteret Skærum Mølle · Skærum Møllevej 4 · DK-7570 Vemb · Tlf.: +45 97 48 13 22 · Mail: kontor@folkeuniversitetscenteret.dk...