Teglværksmuseet

I Skærum Mølles gamle smedje ligger landets første teglværksmuseum. Den lille bygning er fra 1875 og i 1985 blev der oprettet et lille teglværksmuseum. At der ligger et teglværksmuseum her, giver god mening, for gennem tiden har teglværksindustrien spillet en vigtig rolle for Skærum Mølles udvikling.

Her fortælles om teglværksvirksomheden på Skærum Mølle, der i første halvdel af 1900-tallet var blandt landets mest avancerede. Udstillingen viser udviklingen gennem tre ben:

  • Geologi: Ler som forudsætning for teglfremstilling.
  • Teglsten: Forskellige typer, teknologi og redskaber – udvikling fra håndværk til industri.
  • Billedsamling: Historien om livet på et teglværk – hverdagsliv, arbejdsliv og markante personligheder.

I forbindelse med naturrejsningen er teglværkets gamle lergrav blevet omdannet til en sø, der står i forbindelse med Lilleåen.