Arrangementer på Folkeuniversitetscenteret

Steffen Gram

Ved journalist Steffen Gram

 

Den 17. november 2021

Anette Kjær

Entré: 50 kr

Tilmelding pr. e-mail: kontor@folkeuniversitetscenteret.dk

Martin A. Hansen og skolen

Den 27. november 2021

Kl. 10.00 – 16.30

Pris: 450 kr.

Foredrag med Einar Már Gudmundsson

Temadag om Martin A. Hansen

Eksistens-skole-historie

Tilmelding til: kontor@folkeuniversitetscenteret.dk

Landsforeningen Martin A. Hansen i samarbejde med Folkeuniversitetscentret Skærum Mølle

Martin A. Hansen (1909 – 1955) er hovedsageligt kendt som forfatteren, der med sine romaner, noveller og skildringer blev en toneangivende stemme i efterkrigstidens danske litteratur. Men Martin A. Hansen har især gennem sine essays været en stærk stemme i debat om menneskesyn og skole og med sit kulturhistoriske værk, Orm og Tyr gjorde han sig gældende som historiker. Med denne temadag vil beskæftige os nærmere med netop disse sider af Martin A. Hansens tankeverden.

PROGRAM:

10.00        Ankomst, kaffe, velkomst

10.30        Jørgen Jørgensen

(cand. theol. fhv. lektor ved læreruddannelsen, udgiver bl.a. af ”Dagbøger 1931-55”. redaktør af ”For folkets skyld”. Martin A. Hansen og besættelsen, ”Daggry. Essays om eksistens og livsanskuelse”)

Martin A. Hansens tanker til tiden

I Martin A. Hansens essays, dagbøger og breve til venner, samt i hans skildringer af barndom og opvækst finder vi udsagn om og stillingtagen til den menneskelige eksistens og dens problematik. Refleksioner over så forskelligartede temaer som ansvar, at være digter, tradition, evangeliets forhold til kirken, frihed og demokrati og kundskab kommer her til udtryk. Martin A. Hansen tænkte dybt og originalt. Foredraget vil fremlægge Martin A, Hansens tankeverden, så det bliver klart, at hans tanker på ingen måde blot var bundet blot til egne erfaringer og egen tid. Men Martin A. Hansens refleksioner er der et ”overskud”, der gør ham stadig aktuel og udfordrende.

12.00          Frokost

13.00        Jens-Peter Noes Olesen (cand.mag. i religionsvidenskab og filosofi. Lektor i læreruddannelsen. Forfatter til boghæftet Martin A. Hansen og skolen).

Skolen og dannelsens forunderlige mulighed

Det er uoverkommeligt at holde skole. Enhver, der med alvor har givet sig i kast med lærergerningen, ved det af erfaring, men det er ikke alle, der med baggrund i det praktiske kendskab forsøger at artikulere, hvori vanskelighederne består. Martin A. Hansen vidste fra sin mangeårige beskæftigelse med lærerarbejdet god besked med disse forhold, og han gjorde omfattende overvejelser over de problemer, som skolen og læreren er konfronteret med.

Foredraget fremdrager og belyser nogle af de centrale synspunkter, som Martin A. Hansen fremsætter i sine overvejelser angående skole- og lærerarbejde. De fremstår med en karakteristisk etisk forpligtigelseskarakter og anviser vejen for et  uopgivelige håb på skolens vegne. For nok vidste han, det er uoverkommeligt t holde skole, men samtidig holdt han sig også for øje, at bevidstheden om dette afmægtige forhold kan åbenbare dannelsens forunderlige mulighed. Dette gør enhver eftertid klogt i at lade sig inspirere af.

14.30        Pause med kaffe

15.00         Henning Nørhøj

(cand. theol. og historiker. Fhv. lektor i læreruddannelsen og Højskoleforstander. Forfatter til lærebøger til folkeskolen, gymnasiet og læreruddannelsen. Forfatter til boghæftet ”Martin A. Hansen – digter og historiker”).

Martin A. Hansen – digter og historiker

Martin A. Hansen er kendt for sine romaner og noveller. Romanen Løgneren var pligtlæsning i skolen i et par årtier og var forlaget Gyldendals store salgssucces i 1950erne. Men Martin A. Hansen var også historiker og historiefortæller. To af hans romaner kan betegnes som historiske romaner, og hans historiestudier og research kom frem for alt til udtryk i det kulturhistoriske værk Orm og Tyr. Hertil kommer en række essays med tanker om historiens betydning.

Foredraget vil beskæftige sig med den inspiration, som Martin A. Hansen fik fra barndommens fortællemiljø både, dvs. fra hans hjem, familie og mødet med historiefortællingen i skolen.  I de to historiske romaner, Jonatan Rejse og Lykkelige Kristoffer møder vi Martin A. Hansen som fortælleren, mens vi i Orm og Tyr ser det det faghistoriske arbejde forenet med hans fortælleevne. Hertil kommer Martin A. Hansens særlige forståelse af forholdet mellem det nordiske livssyn og kristendommen, sådan som den fremgår af Orm og Tyr.

16.30    Afslutning

Prisen er inkl. frokost og 2 x kaffe:

Ønsker du at overnatte på Skærum Mølle

Ønsker du og dine gæster at overnatte på Skærum Mølle f.eks. i forbindelse med et kursusdøgn, konference eller et privat arrangement, kan du læse mere her: