Historiens dag og en vandretur

HISTORIENS DAG ER NU FULDT BOOKET

Lørdag 

den 28 oktober

Historiens dag er arrangeret af:

Esben Graugaard

Kilde: Forlaget Rød

Esben Graugaard er en skattet foredragsholder, der gennem mere end 30 år i museumsverdenen har tilegnet sig en enorm viden om Vestjyllands vej ind i den moderne tidsalder i landbrug og industrialisering. Han har altid lytterne i sin hule med sjove og eftertænksomme beretninger om en svunden periode. I hans mere end 20 bøger fortæller han historie på en utrolig levende måde.

Kilde: Forlaget Rød

Forlaget Rød

Historiens dag

Villemoes – en iværksætter- og dannelseshistorie

Præsentation af 2023-udgaven af Hardsyssel årbog

skrive noget mere

Lørdag den 28. okt. kl. 14.00 – 17.00

Foredrag v/ tidl. Museumsinspektør Dr.Phil Esben Graugaard

Lørdag den 28. oktober kl. 14-17 er HARDSYSSEL HISTORISK SAMFUND AF 1906 vært på Skærum Mølle for hele to spændende indslag, der hver for sig sætter spændende lokalhistorie i perspektiv i brede sammenhænge:

Programmet for Historiens Dag

Kl. 14.00: Velkomst og foredrag v/tidl. Museumsdirektør på Holstebro Museum Esben Graugaard.

Titlen på foredraget er ”Villemoes – en iværksætter- og dannelseshistorie i et vestjysk landbomiljø ca. 1860-1960”. Et foredrag om Villemoes-slægten, der bl.a. har spillet en væsentlig rolle på netop Skærum Mølle.

Esben Graugaard fortæller om sit foredrag:

”Brødrene Niels, Chresten og Andreas Villemoes voksede op i et hestehandlermiljø på Villemoesgård nord for Holstebro. Efter højskoleophold og udlandsophold vendte de hjem med ønsket om at være med til at skabe et nyt Danmark præget af folkeoplysning og ligeværd. Med Grundtvig i den ene hånd og den anden på drejebænken udfoldede Niels og Chresten sig fra 1879 som iværksættere på Skærum Mølle og Teglgården i Lemvig. Broderen Andreas opfandt i samme periode Danmarks første gødningsspreder ”Villemoes”. Vi møder disse mænd og deres familier ”med faste hjerter”, for hvem et medansvar for samfundets udvikling og bondestandens vel var en vigtig drivkraft. I en tid med udkantsdebat er nogle af Villemoes’ernes centrale værdier stadig aktuelle og brugbare”.

 Kl. 15.15: Kaffe.

Kl. 15.50-16.15: Præsentation af 2023-udgaven af Hardsyssels Årbog blive præsenteret på Historiens Dag af årbogens redaktør, Gudrun Gormsen, der også er formand for Hardsyssel Historisk Samfund. Årbogen, der er udgivet hvert år siden 1907, indeholder i år otte spændende artikler. Ved afslutningen på Historiens Dag (ca. 16.15) kan medlemmer af Hardsyssel Historisk Samfund få udleveret deres eksemplar af årbogen og besøge Skærum Mølles smukke gamle villa.

Kl. 17.00: Afslutning.

Entré: kr. 200,- inkl. kaffe og kage.

Søndag

den 29. oktober

Historisk arkæologisk vandretur er arrangeret af:

Helle Henningsen

Din guide er middelalder – arkæolog Helle Henningsen, som har varetaget udgravningerne af den gamle borgruin ved Nr. Vosborg, og som er medforfatter på værket ”Nr. Vosborg i tid og rum”. I 25 år har Helle Henningsen beskæftiget sig indgående med dette områdes historie, og har været meget aktiv omkring udgravningen af den gamle borgruin sydvest for det nuværende Nr. Vosborg. 

Historisk arkæologisk vandretur

Fra Nr. Vosborg til Skærum Mølle og retur.

Søndag den 29. okt. kl. 10.00

v/middelalder arkæolog Helle V. Henningsen

Fonden Nørre Vosborg inviterer til en historisk-arkæologisk vandretur fra herregården Nørre Vosborg til Skærum Mølle og retur.

Ruten, der er ca. 7,5 km lang, går gennem det varierede landskab, der er skabt af to istider og de mennesker, der har levet her. Vi vandrer ad markveje, stier, grusveje og asfaltveje, og undervejs kommer vi gennem skov, åbent land, enge, langs diget ved Storå og rundt om vold og voldgrave ved Nørre Vosborg.

På udvalgte steder vil turlederen fortælle om landskabets dannelse, og om de jernalderbønder, vikinger, konger, munke og riddere, der gennem tiden markerede sig stærkt langs denne del af Storå. Der vil også blive berettet om Nørre Vosborg og Skærum Mølles spændende historie fra middelalderen til i dag.

Efter et par timers vandring når vi Skærum Mølle, hvor frokosten venter. Derefter går turen tilbage til Nørre Vosborg.

Ruten er ikke krævende, men den egner sig hverken til gangbesværede eller klapvogne. Vi anbefaler påklædning efter vejret og fornuftigt fodtøj.

Entré: kr. 250,- inkl. frokost på Skærum Mølle

Efterår 2023

Hvad er det gode liv

Hvad er det gode liv?

Torsdag den 9. november

Læs mere  her

Tror vi på liv i rummet?

Torsdag den 16. november

Læs mere  her

Holger Bech Nielsen Teorien om ingenting

Teorien om ingenting

Lørdag den 18. november

Læs mere  her

Ønsker du at overnatte på Skærum Mølle

Ønsker du og dine gæster at overnatte på Skærum Mølle f.eks. i forbindelse med et kursusdøgn, konference eller et privat arrangement, kan du læse mere her: