Program & arrangementer 2023

Historisk - arkæologisk vandretur 13. maj 2023

Deltag i vores spændende vandretur fra Skærum Mølle til Nr. Vosborg og retur ved middelalder arkæolog Helle Henningsen.

Kl. 10.00 - 14.30  - Læs mere nedenfor

Ja, jeg vil gerne deltage på vandreturen den 13. maj 2023
Historisk-arkæologisk vandretur
Historisk – arkæologisk vandretur fra Skærum Mølle til Nr. Vosborg og retur

Historisk- arkæologisk vandretur fra Skærum Mølle til Vosborg og retur ved middelalder arkæolog Helle Henningsen.

Få en enestående gåtur med Helle Henningsen, som fortæller om alle de historiske punkter vi møder på vores vandretur fra Skærum Mølle til Nr. Vosborg.

Turen begynder på Skærum Mølle og går igennem den historiske skov, grundlagt af Naturstyrelsen i 2009.

Nr. Vosborg emmer af historie både ude og inde.  På denne tur er det dog den udendørs historie, der er i fokus. Derfor går turen ud over engen og frem til Nr. Vosborg hvor havens spændende historie gennemgås.

Herefter går turen videre til Grydehøj, hvor fund af vikingesmykker har givet os et fingerpeg om stedets handelsforbindelser helt tilbage til år 800.

Retur til Skærum, hvor de historiske tråde knyttes sammen med Nr. Vosborg.

Turen kræver gode travesko og beklædning efter vejret.

Entré: 185 kr. inkl. en forfriskning.

Vi mødes kl. 10.00 på Skærum Mølle og er tilbage igen kl. ca. 14.30

Tilmeld dig via e-mail:

tilmelding@folkeuniversitetscenteret.dk

Helle Henningsen

Helle Vibeke Henningsen

Middelalderarkæolog, cand.phil.

Hvem er foredragsholderen?

Helle har en årrække været ansat på Holstebro Museum.

Sammen med Anders Bøgh og Kristian Dalsgaard, er hun forfatter til bøgerne: ”Nr. Vosborg i tid og rum”, udgivet på Århus Universitetsforlag. Gennem årene har Helle været forfatter til adskillige artikler om arkæologiske emner.

Mange har også nydt Helles evne til at formidle den historiske viden om denne egn, som altid tager udgangspunkt i hendes grundige kendskab til de forskningsopgaver, der har fundet sted.

I årene 2008 og 2009 deltog Helle i udgravningerne af den gamle borg sydvest for Vosborg. Dette foregik i et samarbejde med Århus Universitet. Der blev registreret fund af såvel teglsten som mønter og smykker.

Helle har også som leder af Strandingsmuseet St. George, et indgående kendskab til strandingshistorien.

Det sker 2023

Thorkil K. Seminar:

Hvor stort er råderummet i dansk økonomi?

29. april  2023

Thorkil K. Seminar:

Dansk landbrugs udvikling frem mod eller væk fra bæredygtighed?

29.  april 2023

Et foredrag

Koster 100 kr.

inkl. en forfriskning

Thorkil K. seminar

Om Permakultur

Et foredrag 29. april

Kontakt os

på tlf.: +45 9748 1322

E-mail: adm@folkeuniversitetscenteret.dk

Sten og stjerner

25. marts 2023

Se flere arrangementer herunder:

Oldtidens mennesker og himmelrummet

2 spændende foredrag

25. marts 2023  kl. 10.00 & kl. 13.00

Sten og Stjerner Oldtidens mennesker havde helt den samme himmel over sig, som vi har i dag, og de har observeret og tolket himmelfænomenerne ud fra deres baggrunde. Da ideerne om Stonehenge i England som en computer til beregning af formørkelser kom frem i 1960’erne blev emnet arkæoastronomi så kontroversielt, at mange arkæologer ikke ville høre tale om det. Tiderne har ændret sig, og det er også i Danmark ret udbredt at indtænke astronomiske forhold, når man tolker oldtidens anlæg og fund – tænk bare på Jellingpalisaden, bronzealderens rageknive og Solvognen.

Ole Knudsen

BSC i fysik og astronomi og ansat som kommunikationsmedarbejder på Aarhus Universitet og formidlingsassistent på Moesgaard Museum.

Rud Kjems

Bogen ”Sten og stjerner” udkom sidte år på Forlaget Hovedland.

Bogen, som er den første, større danske udgivelse om emnet, er skrevet af forfatteren Rud Kjems, der har flere historiske og arkæologiske bøger bag sig – bl.a. en bog om Stonehenge.

← Rud Kjems

Bæredygtighed

29. april 2023

 

Thorkil K. Seminar

4 højaktuelle og interessante foredrag

Jesper Jespersen

Professor (em) dr. scient., RUC, Institut for Samfundsvidenskab og Erhverv/Globalisering

Hvor stort er råderummet i dansk økonomi?

En vigtig brik i regeringsforhandlingerne er ’råderummet i dansk økonomi’. Problemet er blot, at det ikke kan opgøres entydigt. Der bliver derfor alt efter hensigten jongleret med mange forskellige beløb – som dog alle er i milliardklassen. Så det er bestemt ikke småpenge, der forhandles om.
Vi har netop være vidner til som en konsekvens af Ukraine-krigen, at en bred kreds af politiske partier både til højre og venstre kunne enes om at udvide militærbudgettet med 10 mia.kr. Og hvor skulle de penge så komme fra? ’Hokus-pokus’ blev partierne enige om at øge det tilladte offentlige budgetunderskud frem mod 2030 med et tilsvarende beløb. Jeg kunne hurtigt opregne en række andre områder, hvor der også burde kunne skabes enighed om at udvide budgettet, f.eks. sundhedsområdet for slet ikke at nævne den grønne omstilling. Her ville et løft på tilsvarende 10 mia. kr. kunne medvirke til at indfri de mange løfter, der blev drysset ud over vælgerne med rund hånd i dagene op til folketingsvalget.
Men så er det, at budgetloven og finansministeriets beregninger heraf begynder at stille sig i vejen; for det i modellen beregnede råderum i dansk økonomi rækker ikke til yderligere store offentlige udgifter, lyder advarslen. Pengene på budgettet kan kun bruges én gang, og har politikerne sagt øgede militærudgifter, er det begrænset, hvad der er tilovers, hvis det offentlige budget skal balancere. (Uddrag, fuld version findes i mail, chv)

29. april 2023 Kl. 10.00-11.00

Entré for enkelt foredrag: kr. 100,-

Jytte Abildstrøm

Mit lange liv i miljødebatten

Hvordan kan vi selv bidrage til den grønne omstilling?

Jytte Abildstrøm deler sine perspektiver på, og erfaringe rmed hverdagsaktivisme, der kan hjælpe den grønne omstilling på vej

29. april 2023 Kl. 16.00

Entré for enkelt foredrag: kr. 100,-

Niels Kærgård

2ofessor, KU – Institute of Food and Resource Economics Faculty of Life sciences.

Dansk landbrugs udvikling frem mod eller væk fra bæredygtighed?

Dansk landbrug er siden 1950’erne gået fra at bestå af over 200.000 brug på i gennemsnit omkring 15 ha jord og med både køer og svin til i dag at bestå af 8.000 store specialiserede bedrifter; landmænd er blevet til planteavlere, kvægbrugere og svineproducenter. Hvad er det, der er sket; hvad skyldes denne udvikling og har den resulteret i en bæredygtig struktur?

29. april 2023 Kl. 11.15-12.50

Entré for enkelt foredrag: kr. 100,-

Cathrine Dolleris

Cathrine Dolleris

Master of Science

Permakultur og FN’s 17 verdensmål for bæredygtig udvikling.

Forandring kommer til at ske. Spørgsmålet er om vi skal være ofre eller om vi selv skal designe vores fremtid som er regenerativ og tilpasset klimaforandringerne.

Hvordan kan vi bruge permakultur etik og prinicipper til at opnå de 17 verdensmål?

Se verdensmålene ved at klikke her.

29. april 2023 Kl. 13.15 – 14.15

Entré for enkelt foredrag: kr. 100,-

Cathrine Dolleris

Frokost

Kl. 12.30 – 13.00 

Detaljer vedr. frokost kommer senere.

Søren Kierkegaards samfundskamp

6. maj 2023 kl. 14.00

 

Et foredrag af Ole Morsing
Var Kierkegaard konservativ, liberal eller måske ligefrem revolutionær – eller var han simpelthen bare en autoritær apostel?
Der er under alle omstændigheder samfundspolitisk sprængkraft i Kierkegaards tænkning, men i dansk forskning har dette aspekt været meget sparsomt behandlet.
Ole Morsing har sat sig for at råde bod på denne mangel. Med udgangspunkt i sin nye bog Kierkegaards samfundskamp – med livet som indsats (Klim 2022) vil Ole Morsing således udfolde, hvad Kierkegaard kan bidrage med til en kritisk og opbyggelig forståelse af dagens og fremtidens samfund.
Tilmelding til: tlf. 97481322 eller e-mail: tilmelding@folkeuniversitetscenteret.dk

Ønsker du at overnatte på Skærum Mølle

Ønsker du og dine gæster at overnatte på Skærum Mølle f.eks. i forbindelse med et kursusdøgn, konference eller et privat arrangement, kan du læse mere her: