Truslen om lokal oversvømmelse

Tirsdag

den 12. sept.

kl. 19.00

Foredraget er arrangeret i et samarbejde mellem Folkeuniversitetscenteret Skærum Mølle og Klimatorium i Lemvig.

Truslen om lokal oversvømmelse

– hvor galt kan det egentlig gå i området omkring Limfjorden?

v/ Laurits Bernitt, cand.polyt., Lemvig Vand og Lis Sørensen, energikoordinator Lemvig Kommune.

Thyborøn Kanal

Moderator: Sarah Lund, director of international collaborations and strategic sustainability initiatives, Klimatorium

Et af Danmarks største klimatilpasningsprojekter er indsnævringen af Thyborøn Kanal. Projektet skal sikre den vestlige del af Limfjorden mod oversvømmelser. Oversvømmelser i hele den vestlige del af Limfjorden har gennem tiden ført til tab af store værdier i form af ramte kystbyer, ødelagte marker og oversvømmede sommerhusområder, hvor beboere har måtte evakueres. I stedet for mange lokale klimaløsninger arbejdes der på én markant og fælles klimasikring ved Limfjordens åbning mod vest ved Thyborøn Kanal.

Syv kommuner og vandforsyninger langs den vestlige del af Limfjorden står bag projektet, der er en del af det EU-støttede klimatilpasningsprojekt ‘Coast to Coast Climate Challenge’. Der er udarbejdet dybdegående analyser af hvordan en indsnævring vil påvirke fjorden og biodiversiteten og der tages hensyn til klimaændringer, besejlingsforhold, miljøforhold og vandgennemstrømning i Limfjorden.

Anlægget består af to høfdeudvidelser ved Thyborøn Kanal, der indsnævres. Dermed reduceres indstrømning af vand ved storm fra vest og yder beskyttelse mod stormflod. Den udarbejdede rapport viser, at der er store samfundsmæssige gevinster ved at lave én fælles klimaløsning.

Entré: kr. 75,- plus gebyr.

Efterår 2023

Litteraturaften i villaen

Tirsdag den 26. september

Læs mere  her

Fra Big Bang til i dag

Torsdag den 12. oktober

Læs mere  her

Verden ifølge Gram

Søndag den 15. oktober

Læs mere  her

Hold din hjerne frisk

Søndag den 26. oktober

Læs mere  her

Hvad er det gode liv

Hvad er det gode liv?

Torsdag den 9. november

Læs mere  her

Ønsker du at overnatte på Skærum Mølle

Ønsker du og dine gæster at overnatte på Skærum Mølle f.eks. i forbindelse med et kursusdøgn, konference eller et privat arrangement, kan du læse mere her: