Indholdsfortegnelse

Forord af Poul Erik Kandrup...............................................................

6

Folkeuniversitetet, universiteterne og folket af Niels Kærgård……...

9

Som sne, der faldt i fjor af Nils Villemoes...........................................

17

Fra Raasted og Skærum Mølle din verden går af Jens E. Olesen.........

27

Hjerterne i Woolton-distriktet af Einar Már Guðmundsson................

33

Et forårsseminar i Vestjylland af Anders Thyrring Andersen..............

39

Natursyn og Gudsbegreb af Dan Charly Christensen............................

51

Miraklet i Vemb-Ulfborg af Ninka.....………………………………………………

69

Gudrun Aspels oprør fra udkanten af Doris Ottesen og Viggo Mortensen

79

Natursyn og Gudstanke af Lars Ebbensgaard....…………………..…………

85

Thorkil Kristensen seminarrækken på Skærum Mølle af Bjørn Albinus

101

Videnskab direkte ud til folket af Hanne Severinsen.....………...…………

109

Lærdoms Lystgaard af Jan Zimmermann.......…………………………………

115

Bogen er skrevet af en række personer, der gennem mange år er kommet på Skærum Mølle som forelæsere. De har hver især skrevet om et forhold, som de i særlig grad forbinder med stedet. Det er altså ikke stedets historie som sådan, de skriver, men de forsøger at indkredse det særlige, der ligger i hele Folkeuniversitetets ide, nemlig mødet mellem læg og lærd, mellem menigmand og forsker. I den forbindelse fremhæves særligt rummeligheden, som præger Folkeuniversitetscenteret – alle synspunkter får lov at komme til orde, også dem, som nemt kommer i klemme i hverdagens hastige nyhedsstrøm.

Nogle artikler tager konkret udgangspunkt i de seminarer, som er årligt tilbagevendende på Skærum Mølle, fx Thorkil Kristensen-seminarerne og Natursyn og Gudstro. Men også Martin A. Hansen-seminarerne og Folkeuniversitetscenterets virke inden for rammerne af den nu nedlagte Demokratifond får sin historie.

Den islandske forfatter Einar Már Gudmundsson fortæller om det givende og inspirerende møde, og den tidligere Politiken-journalist Ninka fortæller historien om Per Kirkeby-huset.

Bogen er redigeret af Støtteforeningens formand Jan Zimmermann og udgivet af Folkeuniversitetets Komitestyrelse i anledning af Gudrun Aspels 80-års fødselsdag.

Gudrun Aspel får overrakt det første eksemplar af bogen
af Poul Erik Kandrup ved en højtidelighed den 2. marts
2015 på Folkeuniversitetscenteret Skærum Mølle.

 

Skærum Mølle – en lærdoms lystgård, 120 sider koster 80 kr. på Folkeuniversitetscenteret ved personlig afhentning.

Bogen tilsendes for 80 kr. + forsendelsesomkostninger 40 kr. – i alt 120 kr.
Beløbet indbetales på reg.nr.: 9585 konto nr.: 8982 233 829, hvorefter bogen straks sendes.

Husk venligst at oplyse navn og adresse.


Folkeuniversitetscenteret Skærum Mølle · Skærum Møllevej 4 · DK-7570 Vemb · Tlf.: +45 97 48 13 22 · Mail: kontor@folkeuniversitetscenteret.dk...