ØkoCenter Storå

ØkoCenter Storå på Folkeuniversitetscenteret

Øko-Center Storå etableres for at udbrede viden om vandløbenes historiske og aktuelle betydning, samt skabe forståelse for sammenhænge i miljø- og klimaforhold. Som en del af Folkeuniversitetscenteret vil forskningsformidling være en hovedopgave såvel naturvidenskabeligt som samfundsfagligt.

En målgruppe vil være skoleklasser og turister, som evt. vil være kursister på Folkeuniversitets foredrag og studiekredse. En formidlingsgruppe er lystfiskere, for hvem der etableres særlige opholdsfaciliteter i forbindelse med evt. overnatning på Skærum Mølle. For dagsfiskere er der tilbud i form af mulighed for at rense og tilberede fangsten i et udekøkken med adgang til fryser, samt i form af en opholdsstue, hvor væggene kan prydes af fotos af åens forskellige fisketyper og lignende, og hvor der er rig mulighed for at berette de berømte lystfiskerhistorier.

Økocenteret vil desuden bestå af udstillinger, som er relevante for formidlingen. Der vil dels være en fast udstilling, og dels en med skiftende aktuelle temaer.

Restaureringen af det gamle kulhus, som vil blive rammen om Øko-Center Storå snarest muligt, og forventes at stå færdig i april-maj 2021.

Kulhuset bygges om
Den anden side af Kulhuset

Her er kulhuset bygget til Teglværket i 1950 efter en brand.

Støttet af FLAG og

Knud Tang

Stor donation af Knud Tang