Samarbejdspartnere

Folkeuniversitetscenteret Skærum Mølle har mange samarbejdspartnere, som vi gerne vil anbefale:

 

Geopark UNESCO Global Vestjylland

Geopark Vestjylland rummer enestående geologi, natur og kulturhistorie knyttet til istidslandskabet og medvirker til at skabe de bedst tænkelige rammer for lokalt forankret bæredygtig udvikling på tværs af hele området.

Geoparken omfatter hele arealet af Holstebro, Lemvig og Struer kommuner, en stor del af den vestlige Limfjord samt dele af Nordsøen ud til Jyske Rev – et samlet areal på 4.759 km2. Geopark Vestjylland er en af de største af de for tiden 183 UNESCO Globale Geoparker på verdensplan.

Gennem geoparkens område løber hovedopholdslinjen, hvor isen gik til i den sidste istid, som kan opleves tydeligt ved Bovbjerg klint. Nord for linjen, er landskabet bakket og formet af ismasserne. Syd for linjen, er landskabet kendetegnet ved de flade og sandede smeltevandssletter, hvor vandet er løbet ud i havet, da isen smeltede.

Bag Naturpark Nissum Fjord står Lemvig, Struer og Holstebro Kommune.

Se mere om Geopark Vestjylland på hjemmesiden www.geoparkvestjylland.dk og facebook: Geopark Vestjylland

Oplev et område med hav, fjord, klit, hede og skov – med en perlerække af naturoplevelser og et rigt dyreliv. I Naturpark Nissum Fjord kan du bevæge dig ud på de smukke vandre- og cykelruter, der løber hele vejen rundt om fjorden (hhv. 60 og 70 km), forbi de idylliske fjordhavne og opleve de imponerende trækfugle på de lavvandede fjordenge. Mod vest møder fjorden det brusende Vesterhav i Thorsminde, og i den sydlige ende af Naturparken findes enestående vestjysk klithede i Husby Klitplantage. Længere inde mod land, hvor Storåen har sit udløb, findes vildtreservatet Felsted Kog – og syd for Bøvlingbjerg kan du gå rundt om den karakteristiske Indfjord, på en 13 km lang vandrerute.

Naturpark Nissum Fjord blev d. 12 december 2018 godkendt af Friluftsrådet og er en ud af pt. 15 danske naturparker. Naturparkerne er områder, hvor pleje, beskyttelse og benyttelse af naturen går hånd i hånd. Her er der plads til både natur og mennesker, fordi brugen af området sker bæredygtigt, så værdifulde landskaber og naturområder bevares.  I en naturpark er minimum 50 % af arealet beskyttet natur. 

Bag Naturpark Nissum Fjord står Lemvig og Holstebro Kommune samt de lokale kræfter i Nissum Fjord Netværket.

Se mere om Naturpark Nissum Fjord på hjemmesiden www.naturparknissumfjord.dk og facebook: Naturpark Nissum Fjord

Folkeuniversitetets Komitestyrelse

Folkeuniversitetets kurser og foredrag er for alle. Der er ingen adgangskrav eller eksaminer. Vi formidler videnskabens metoder og resultater til alle, der har lyst til at lære noget nyt og udvide deres horisont.

Dansk Andelsforening

Astronomisk Selskab

Jørgen G Berthelsens hjemmeside om Teglværkshistorie

Uddannelses- og Forskningsministeriet

Grundtvigsk Forum

Nørre Vosborg