Oversigt over Skærum Mølle

Oversigt over Skærum Mølle
1

Fælles Velkomsthus for Skærum Mølle og UNESCO Global Geopark Vestjylland samt Naturpark Nissum Fjord. Her finder du information om “os” og inspiration til fx vandreture m.m. Der er også i velkomsthuset at lakseruten begynder – en læringstur om laksens liv målrettet børn.

2

Skærum Mølle Logo

Kontor og administration for Folkeuniversitetscenteret Skærum Mølle og Skærum Mølles Bed & breakfast.

Kontakt os på:

tlf.: +45 9748 1322

2

Kontor og administration for UNESCO Global Geopark Vestjylland.

Kontakt på tlf.:

tel:+4530661112

www.geoparkvestjylland.dk

1

I vestlængen finder du værelsesgangen tilhørende Skærum Mølles Bed & breakfast. Her finder du gode enkelt- og dobbeltværelser. Booking: +459748 1322

2

“Pejsestuen”, hvor der bl.a. serveres morgenmadsbuffet for overnattende gæster og afholdes arrangementer.

2

Per Kirkeby huset også kaldet “Stenhuset”, rummer udstilling af Geopark Vestjylland.

Udstillingerne holder åbent dagligt efter 1. juni 2024.

2

“Den gamle villa” står som i tidligere tider og kan besøges ved særlige lejligheder og ved særlige foredrag.

2

“Den gamle brugs” med udstilling fra de gamle brugsforeninger fra ca. 1915.

2

Folkeuniversitetets komitéstyrelse har kontorer og sekretariat i Østlængen på Skærum Mølle.

Kontakt tlf.: 97 49 05 95 

1

Stien føret til “den historiske skov” oprettet af naturstyrelsen og der er også mulighed for at besøge hundeskoven ad samme sti.

1

“Økocenter Storå”, der huser en udstilling med natur og dyreliv i Storå-dalen, samt brugsrum for lystfiskere kan bookes her på hjemmesiden.

2

Lilleåen der munder ud i Storå. Her kan fiskes med tilladelse af Skærum Mølle.

1

“Laden”, hvor Folkeuniversitetscenteret Skærum Mølle afholder foredrag. Laden rummer plads til over hundrede mennesker og kan lejes til møder og konferencer. Her forefrindes alt AV-udstyr.

Besøg Velkomsthuset på Skærum Mølle

Om Geopark Vestjylland

Geopark Vestjylland rummer enestående geologi, natur og kulturhistorie knyttet til istidslandskabet og medvirker til at skabe de bedst tænkelige rammer for lokalt forankret bæredygtig udvikling på tværs af hele området.

Geoparken omfatter hele arealet af Holstebro, Lemvig og Struer kommuner, en stor del af den vestlige Limfjord samt dele af Nordsøen ud til Jyske Rev – et samlet areal på 4.759 km2. Geopark Vestjylland er en af de største af de for tiden 183 UNESCO Globale Geoparker på verdensplan.

Gennem geoparkens område løber hovedopholdslinjen, hvor isen gik til i den sidste istid, som kan opleves tydeligt ved Bovbjerg klint. Nord for linjen, er landskabet bakket og formet af ismasserne. Syd for linjen, er landskabet kendetegnet ved de flade og sandede smeltevandssletter, hvor vandet er løbet ud i havet, da isen smeltede.

Bag Naturpark Nissum Fjord står Lemvig, Struer og Holstebro Kommune.

Se mere om Geopark Vestjylland på hjemmesiden www.geoparkvestjylland.dk og facebook: Geopark Vestjylland