Skærum Mølles støttekreds

Støtteforeningen for Folkeuniversitetscenteret Skærum Mølle tæller omkring 1.000 medlemmer på landsplan.

Støtteforeningen har egne vedtægter [findes her] og egen bestyrelse, der vælges på den årlige generalforsamling.

Formålet med Støtteforeningen er at yde støtte til centerets arbejde.

Der udpeges et medlem af Støtteforeningens bestyrelse til Folkeuniversitetscenterets bestyrelse.

Støttemedlemmerne modtager løbende nyhedsbrevet “Skærum-nyt” med information om, hvad der sker på Folkeuniversitetscenteret.

Kontingent til Støtteforeningen er på kr. 110,- pr. år og kan indbetales via MobilePay nr. 51 82 10 eller via reg.nr.: 7590 – kontonr.: 0005542215

Støttekredsen for arbejde på Skærum Mølle

Bliv medlem ved at kontakte formanden:

Lektor Jan Zimmermann

Søndre Landevej 18

6400 Sønderborg

E-mail:

 janzim18@gmail.com

Giv et gavebevis og støt vores arbejde

Gavebeviset gælder 1 års kontingent til Folkeuniversitetscenter Skærum Mølles Støttekreds

Som medlem modtager man Skærum Nyt, som udsendes ca. 4 gange om året.

Gavebeviset kan desuden benyttes til et ophold på Skærum Mølle efter eget ønske.

Bestil et gavebevis på mail: 

adm@folkeuniversitetscenteret.dk

Skærum Mølle

Vi vil så gerne have din e-mailadresse

Du har sikkert også bemærket, hvor dyrt det er at sende helt almindelige breve i dag. Derfor vil vi blive så glade for din e-mail adresse, så vi kan sende dig nyt fra støttekredsen pr. mail.  På forhånd TAK for din forståelse.