Støttekredsen for arbejde på Skærum Mølle

Skærum Mølles støttekreds

Støtteforeningen for Folkeuniversitetscenteret Skærum Mølle har medlemmer i hele landet.

Støtteforeningen har egne vedtægter [findes her] og egen bestyrelse, der vælges på den årlige generalforsamling.

Formålet med Støtteforeningen er at yde støtte til centerets arbejde.

Der udpeges et medlem af Støtteforeningens bestyrelse til Folkeuniversitetscenterets bestyrelse.

Skærum Mølle

Kontingent til Støtteforeningen er på kr. 110,- pr. år og kan indbetales via MobilePay nr. 51 82 10 eller via reg.nr.: 7590 – kontonr.: 0005542215

Hvis du er nyt medlem beder vi om, at du sender en mail til kierbye@gmail.com med oplysning om navn, adresse, telefonnummer og mailadresse. Samtidig giver du tilladelse til lagring af oplysningerne så længe, du er medlem af Støtteforeningen.

Du er også velkommen til at kontakte formanden:

Jan Bendix • Nørskovvej 13 •  Venø, 7600 Struer •  bx@jbx.dk  • mobil: 4042 2105.

Vi vil så gerne have din e-mailadresse

Du har sikkert også bemærket, hvor dyrt det er at sende helt almindelige breve i dag. Derfor vil vi blive så glade for din e-mail adresse, så vi kan sende dig nyt fra støttekredsen pr. mail.  På forhånd TAK for din forståelse.