Vandreture

Historisk - arkæologisk vandretur 13. maj 2023

Deltag i vores spændende vandretur fra Skærum Mølle til Nr. Vosborg og retur ved middelalder arkæolog Helle Henningsen.

Kl. 10.00 - 14.30  - Læs mere nedenfor

Ja, jeg vil gerne deltage på vandreturen den 13. maj 2023
Historisk-arkæologisk vandretur
Historisk – arkæologisk vandretur fra Skærum Mølle til Nr. Vosborg og retur

Historisk- arkæologisk vandretur fra Skærum Mølle til Vosborg og retur ved middelalder arkæolog Helle Henningsen.

Få en enestående gåtur med Helle Henningsen, som fortæller om alle de historiske punkter vi møder på vores vandretur fra Skærum Mølle til Nr. Vosborg.

Turen begynder på Skærum Mølle og går igennem den historiske skov, grundlagt af Naturstyrelsen i 2009.

Nr. Vosborg emmer af historie både ude og inde.  På denne tur er det dog den udendørs historie, der er i fokus. Derfor går turen ud over engen og frem til Nr. Vosborg hvor havens spændende historie gennemgås.

Herefter går turen videre til Grydehøj, hvor fund af vikingesmykker har givet os et fingerpeg om stedets handelsforbindelser helt tilbage til år 800.

Retur til Skærum, hvor de historiske tråde knyttes sammen med Nr. Vosborg.

Turen kræver gode travesko og beklædning efter vejret.

Entré: 185 kr. inkl. en forfriskning.

Du kan blive skrevet på ventelisten ved at kontakte os via e-mail: tilmelding@folkeuniversitetscenteret.dk

Helle Vibeke Henningsen

Middelalderarkæolog, cand.phil.

Hvem er foredragsholderen?

Helle har en årrække været ansat på Holstebro Museum.

Sammen med Anders Bøgh og Kristian Dalsgaard, er hun forfatter til bøgerne: ”Nr. Vosborg i tid og rum”, udgivet på Århus Universitetsforlag. Gennem årene har Helle været forfatter til adskillige artikler om arkæologiske emner.

Mange har også nydt Helles evne til at formidle den historiske viden om denne egn, som altid tager udgangspunkt i hendes grundige kendskab til de forskningsopgaver, der har fundet sted.

I årene 2008 og 2009 deltog Helle i udgravningerne af den gamle borg sydvest for Vosborg. Dette foregik i et samarbejde med Århus Universitet. Der blev registreret fund af såvel teglsten som mønter og smykker.

Helle har også som leder af Strandingsmuseet St. George, et indgående kendskab til strandingshistorien.

De historiske omgivelser ved Folkeuniversitetscenteret Skærum Mølle er udgangspunkt for vandringer omkring Nissum Fjord.

Nissum Fjord er et naturområde af international betydning for en række sjældne og truede arter. Især den store forekomst af fugle giver store oplevelser til gæster i området. Fjorden og dens opland er samtidig rig på kulturhistorie og byder på mange spændende oplevelser. Vandreturene formidles af lokale guider med stor viden og fortællelyst.

Området omkring Nissum Fjord rummer vigtige fuglelokationer, som er af international betydning for store bestande af ænder, gæs og vadefugle. Hele fjorden og nogle landarelaer er udlagt som vildtreservat for at beskytte rastende og ynglende vandfugle.

Nogle steder er landskaberne fredede.

Det karakteristiske landskab er desuden del af Geopark Vestjylland.

Et område med hav, fjord, klit, hede og skov er Naturpark Nissum Fjord – en perlerække af naturoplevelser, kulturoplevelser og kunstnere i særklasse. Der er et rigt dyreliv i området, som kan opleves på smukke vandre- og cykelruter.

Området byder på gode vandre- og cykelture

Vandreture

1. Stedet, hvor Lilleåen løber sammen med Storåen ved

Skærumbro og Folkeuniversitetet Skærum Mølle

2.  Cykelsti til Vemb

3. En stor hejrekoloni

4. En lergrav

5. Vikingehøjen Grydehøj

6. “En historisk skov”, der viser skovudviklingen i Vestdanmark siden sidste istid

7. Bakkede marker

8. Herregården Nørre Vosborg