Vandreture

De historiske omgivelser ved Folkeuniversitetscenteret Skærum Mølle er udgangspunkt for vandringer omkring Nissum Fjord.

Nissum Fjord er et naturområde af international betydning for en række sjældne og truede arter. Især den store forekomst af fugle giver store oplevelser til gæster i området. Fjorden og dens opland er samtidig rig på kulturhistorie og byder på mange spændende oplevelser. Vandreturene formidles af lokale guider med stor viden og fortællelyst.

Området omkring Nissum Fjord rummer vigtige fuglelokationer, som er af international betydning for store bestande af ænder, gæs og vadefugle. Hele fjorden og nogle landarelaer er udlagt som vildtreservat for at beskytte rastende og ynglende vandfugle.

Nogle steder er landskaberne fredede.

Det karakteristiske landskab er desuden del af Geopark Vestjylland.

Et område med hav, fjord, klit, hede og skov er Naturpark Nissum Fjord – en perlerække af naturoplevelser, kulturoplevelser og kunstnere i særklasse. Der er et rigt dyreliv i området, som kan opleves på smukke vandre- og cykelruter.

Området byder på gode vandre- og cykelture

Vandreture

1. Stedet, hvor Lilleåen løber sammen med Storåen ved

Skærumbro og Folkeuniversitetet Skærum Mølle

2.  Cykelsti til Vemb

3. En stor hejrekoloni

4. En lergrav

5. Vikingehøjen Grydehøj

6. “En historisk skov”, der viser skovudviklingen i Vestdanmark siden sidste istid

7. Bakkede marker

8. Herregården Nørre Vosborg

Ud i naturens hjemmeside

Planlæg din tur på udinaturen.dk

“På udinaturen.dk kan du finde et kort over friluftsfaciliteter og inspiration til ture i naturen i hele Danmark.

Hvad enten du leder efter cykelruter, shelters eller legepladser, guider udinaturen.dk dig til oplevelser i naturen i hele Danmark.

Sitet drives i samarbejde mellem en række kommuner, Miljøstyrelsen, Naturstyrelsen, Friluftsrådet og KL”.

(Kilde: udinaturen.dk)