Jungs psykologi

Preben Grønkjær

Preben Grønkjær, mag.art. i idéhistorie.

Jungs psykologi

3 foredrag i  november 2024

v/ Preben Grønkjær mag.art. i idéhistorie

Jungs psykologi

C.G. Jungs teorier har fra begyndelsen af det 20. århundrede og frem til i dag haft en meget stor indflydelse på forståelsen af menneskets væsen og af personlig udvikling. Eksempelvis kender de fleste ord som ”kompleks”, ”persona”, ”skyggen”, ”arketype” og ”livsmidtekrisen”, selv om man
måske ikke forbinder dem med Jung.
Forelæsningsrækken behandler nogle vigtige problemstillinger i Jungs psykologi.

Vi glæder os til at se dig.

Onsdag

den 6. november

Kl. 19.00

Psykens strukturer

Onsdag den 6. november kl. 19.00

I denne forelæsning præsenteres Jungs forestillinger om, hvordan menneskets psyke er organiseret.
Hans ideer om det personlige og det kollektive ubevidste, komplekser og arketyper, skyggen og anima/animus, selvet m.fl. giver mulighed for at orientere sig i besværlige tanker og følelser.

Entré: kr. 100,- plus gebyr.

Onsdag

den 13. november

Kl. 19.00

Psykisk lidelse og terapi

Onsdag den 13. november kl. 19.00

Det mest karakteristiske ved Jungs menneskesyn er, at psykiske problemer, konflikter og lidelser ikke kun bliver betragtet som sygelige, men også som udviklingsmuligheder. Jungs erfaringer med
psykiske forstyrrelser er derfor en nyttig viden at have med sig, når man prøver at forstå sine egne eller andres symptomer.

Entré: kr. 100,- plus gebyr.

Onsdag

den 20. november

Kl. 19.00

Individuation

Onsdag den 20. november kl. 19.00

Ideen om personlig udvikling er et kernepunkt i C.G. Jungs menneskesyn. Jung anvendte
begrebet ”individuation” for at karakterisere de udviklingsprocesser, som et menneske gennemgår, når det nærmer sig erfaringen af selvet. Forelæsningen forholder sig bl.a. til forskellen på individuation og individualisme.

Entré: kr. 100,- plus gebyr.

Køb en billet til alle 3 foredrag

Køb billet til alle tre foredrag

Forår 2024

Stjernekig: Alt du bør vide om forårets stjernehimmel

Forårets stjernehimmel

Torsdag den 29. februar

Læs mere  her

Dansk natur fra istid til nutid

Danmarks natur...

Onsdag den 6. marts

Læs mere  her

H.C. Andersens fødselsdag

Fødselsdagstale

Onsdag den 2. april

Læs mere  her

Jungs psykologi

Psykens strukturer

Onsdag den 6. november

Læs mere  her

Jungs psykologi

Psykisk lidelse og terapi

Onsdag den 13. november

Læs mere  her

Jungs psykologi

Individuation

Onsdag den 20. november

Læs mere  her

Vi tager forbehold for eventuelle ændringer i programmet.

Ønsker du at overnatte på Skærum Mølle

Ønsker du og dine gæster at overnatte på Skærum Mølle f.eks. i forbindelse med et kursusdøgn, konference eller et privat arrangement, kan du læse mere her: