Ny storkerede på Skærum Mølle

Ny storkerede på Skærum Mølle

Ny storkerede på Skærum Mølle

I de “gamle dage” kom storkeparret og boede i Vemb og nu får de igen muligheden for, at “finde hjem” til den nye storkerede.

Den 13. april 2021 blev der med store maskiner opsat en ny storkerede i vådområdet ved Skærum Mølle.

Inde fra Møllens hyggelige kontor hos Gudrun Aspel kan man se storkereden og følge med, hvis Skærum Mølle skulle være så heldige, at et storkepar flytter ind næste sæson – spændingen er stor!

 

Fugle-Mortensen

Hans Christian Cornelius Mortensen, eller kaldet “Fugle-Mortensen” var født i 1856.

Han opfandt ringmærkningen fordi han bl.a. undrede sig over, hvad fuglene lavede om vinteren. På en aluminiums ring, omkring fuglens ben, med nummer og adresse noteret, slap han fuglene fri. Hver eneste fugl beskrev han med art, alder og køn samt hvor i landet den var fanget.

stork

”Fugle Mortensen” – ”Ringmærkningens fader”

”Fugle Mortensen” – ”Ringmærkningens fader” var i 1918 i gang på Skærum Mølle.

 Af Gudrun Aspel

På Skærum Mølle var der i adskillige år ”fast bolig” for storkene, således som der også var på Nr. Vosborg og i Vemb på henholdsvis lægeboligen og Vemb gæstgivergård.

I 1918 opdagede Laurids Villemoes at en af storkene havde ring om benet. Han henvendte sig til H.C.C. Mortensen, Viborg, som i 1899 var begyndt med at udføre ringmærkning efter at have eksperimenteret dermed siden 1890.

Der udviklede sig en brevveksling mellem dem, der medførte et stort eksperiment med et stillads på ladetaget på Skærum Mølle, hvorfra man med kikkert observerede storken og var heldige at aflæse nummeret på ringen.

Det viste sig at være en slesvigsk stork mærket som lille redeunge i Tønder hos apotekeren – det vil sige i en afstand af 155 km. I 1919 observeredes den samme stork på Skærum Mølles tag. Den kom de følgende år tilbage.

Siden 1953 har der været hejrekoloni på Skærum Mølle efter at den tidligere havde været i Stenumgårds plantage i Råsted.

Stork og hejre på Skærum Mølle

Bogen ”STORK og HEJRE” af Aage Aspel kan købes på Folkeuiversitetscenterets kontor eller bestilles på stedets hjemmeside www.skaerum.dk.

Stillads til storkereden
Storkereden på Skærum Mølle
Storken i Vemb

Storken i Vemb

På lægeboligen i Vemb var der igennem mange år storkerede på taget; huset hvor DOKTOR LØWE boede. Han var praktiserende læge og besøgte børn, hvis de var sengeliggende igennem længere tid.

Således også Gudrun Aspel, der fandt på at få tiden til at gå med at sende ham små tegninger – blandt andet af fugle især af storken.

Doktor Løwe gav sig tid til at svare.

Til højre ses Lægefamilien Løwe

Storkerede 1958-60 Vemb

Storkerede befandt sig på Stationsvej i Vemb.

Lægefamilien Løwe

Til venstre ses brevet som lille Gudrun modtog fra Dr. Løwe.

Herunder et billede af Gudrun.

Gudrun Aspel som barn