Klokken på Skærum Mølle

Skrevet af Gudrun Aspel

Gudrun Aspel er daglig leder af Folkeuniversitetscenteret Skærum Mølle

28. marts 2021

Oktober 1937 afsløredes ved en større højtidelighed ved Torsminde et mindesmærke, tegnet af arkitekt J.C:F. Olrik. Ideen til dette skyldtes viceadmiral Hj. Rechnitzer og daværende redningsbestyrer Vilhelm Fabricius; men initiativet blev taget af den danske presse.

Mindesten for St. George og Defence

Det består af en granitsten godt 2 meter høj og af 2 mindre sten mellem hvilke nogle trin fører op til den store. På den store står under indhugget krans:

JULEAFTEN

1811

STRANDEDE ½ SØMIL

UD FOR DETTE STED

DE BRITISKE LINIESKIBE

DEFENCE OG ST. GEORGE

På bundsten står:

REJST AF DEN DANSE PRESSE

På de to mindre sten foran mindesmærket står:

FRA ST. GEORGE OMKOM 853 MAND

12 MAND BLEV REDDET

FRA DEFENCE OMKOM 538 MAND

6 MAND BLEV REDDET

I 1907 gav Mylius Erichsen i sine ”Nye strandingshistorier” en levende og meget personligt præget fremstilling af begivenhederne omkring de to skibes forlis, og nogle år senere kom Storgaard Pedersens afhandling ”De store engelske krigsskibes stranding 1811” i Hardsyssels Årbog (1911).

Den er præget af den store, lokalhistoriske viden og nøgterne grundighed, som er så typisk for denne myreflittige lokalhistoriker.

Det ser ud til, at det oprindelig var et dykkerlaug fra Ringkøbing, der begyndte på bjergningsarbejdet, men da dette ikke kunne svare sig, overlod man det til dykkerne fra Fjaltring, som i 1876 bl.a. bjergede 6 mindre kanoner, nogle krudttønder og to skibsklokker. Den ene af klokkerne hænger i No kirke nordøst for Ringkøbing, hvorfra dens toner lød den dag i 1937, da mindesmærket for katastrofen blev afsløret ved Torsminde, medens den anden nu er fastnaglet til dettes fodstykke efter i mange år at have hængt i Skærum Mølle syd for Vemb, hvis ejer, fabrikant Laur, Villemoes, skænkede den til den komité, der tog initiativet til at rejse mindesmærket.

Herefter forærede pressen en klokke, der blev hængt op som brandklokke på Skærum Mølle, hvor der var mange ansatte ved teglværk og landbrug med mere. Klokken var fra et skib ”Olfert Fischer”.

Klokken på Skærum Mølle

Du har måske også lyst til at læse…

Skærum Mølles gårdur

Skærum Mølles gårdur

Indbygget 1928 • Restaureret 1999 Urets ophavsmand, Chr. Ørnholm Født i Ugilt sogn d. 2/1 1857 og død 3/2 1936.  Døbt...

læs mere
En gammel bog

En gammel bog

En gammel bog En gammel bog, lidt mere en 80 år gammel og med flere personlige breve imellem siderne, og med titlen...

læs mere
Postens Hul

Postens Hul

Historien bag navnet - Postens Hul Af Jannie Würtz Sløk efter fortælling af Gunnar H. PedersenLige sydvest for Vemb,...

læs mere